Aktualności

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!” Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)  Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwemDziałanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r. Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski Partner w Projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wartość projektu: 767 123,75 złDofinansowanie UE: 613 699,00 złWkład własny: 38 356,19 zł Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej łącznie dla 105 osób (60K i 45M) z województwa mazowieckiego, z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.  Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością. Planowane działania: 1.    Diagnoza o    indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem, o    stworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz  o    podpisanie kontraktów określających udział w Projekcie. 2.    Blok aktywizacji zawodowej –  o    warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej,…

Czytaj dalej

Moduł 1: Moduł I – Ćwiczenie – Assessment center Moduł I – Ćwiczenie – Budowanie wieży Moduł I – Ćwiczenie – Etykietki Moduł I – Ćwiczenie – Wyjazd adaptacyjny.docx Moduł I – Kompendium opiekuna stażu Moduł I – Materiały dla uczestników Moduł I – Prezentacja Moduł I – Studium przypadku – Karta pracy 1.1. Moduł I – Studium przypadku – Karta pracy 1.2. Moduł I – Studium przypadku – Karta pracy 1.3. Moduł I – Test – Moja rola w zespole Moduł 2: Moduł II – Ćwiczenie – Praktyki studenckie Moduł II – Ćwiczenie – Profil kompetencyjny Moduł II – Ćwiczenie – Program absolwencki Moduł II – Ćwiczenie – Quiz Kompetencje Moduł II – Kompendium opiekuna stażu Moduł II – Materiały dla uczestników Moduł II – Prezentacja Moduł II – Studium przypadku – Karta pracy 2.1. Moduł II – Studium przypadku – Karta pracy 2.2. Moduł II – Studium przypadku…

Czytaj dalej

GOTOWI NA ZMIANY – REKRUTACJA TRWA  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.12.2019 r.Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski nr projektu RPMA.09.01.00-14-9650/17 Zapraszamy na warsztaty z umiejętności wychowawczych Tematy podejmowane w trakcie warsztatów: – ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci, – nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich, – zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród, – zapoznanie rodziców z potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych sytuacjach, – jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia z dziećmi. Efekty warsztatów to: – większa wiedza, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, – poprawa funkcjonowania rodzin pod względem dobrego pełnienia ról rodzicielskich, – danie rodzicom umiejętności w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji, – zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.…

Czytaj dalej

  Projekt „Zaprojektuj SIEBIE!” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r. Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski Partner w Projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wartość projektu: 767 123,75 zł Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł Wkład własny: 38 356,19 zł Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej łącznie dla 105 osób (60K i 45M) z województwa mazowieckiego, z terenu Miasta Stołecznego Warszawy. Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością. Planowane działania: Diagnoza indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem, stworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz podpisanie kontraktów określających udział w Projekcie. Blok aktywizacji zawodowej – warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej, indywidualne wsparcie psychologiczne, kursy i szkolenia…

Czytaj dalej

Projekt „Rozwój drogą do sukcesu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.10.2019 r. Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski Marcin Czyż s.c. Partner 1 w projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wartość projektu: 767 123,75 zł Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł Wkład własny: 38 356,20 zł Cel główny projektu: Zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany, poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym. Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością. Planowane działania: Diagnoza – wywiad psychologiczny oraz badania testowe. Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej. Blok aktywizacji zawodowej – indywidualne spotkania: wsparcie psychologa,…

Czytaj dalej

  KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo, niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Program: doskonalenie praktyki podstawowych asan (pozycji jogi) – prawidłowe ustawianie się w pozycjach (trzymanie płaszczyzn i osi pozycji, praca stóp, praca ud i kolan, praca kręgosłupa, klatki piersiowej, rąk i głowy), umiejętność i celowość wykorzystania sprzętu pomocniczego. metodyka nauczania asan na poziomie podstawowym i nauka korygowania w pozycjach – prezentacja pozycji / prezentacja i opis słowny/ wykonanie pozycji z uczniami / korekta uczniów nauka konstruowania konspektów lekcji (sesja dynamiczna, sesja łagodna, sesja regeneracyjna, sesja wzmacniająca, sesja dla kręgosłupa i inne). CEL: Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego poprowadzenia zajęć jogi na poziomie podstawowym oraz nauczenie w jaki sposób elementy jogi wdrażać jako aktywność uzupełniającą w innych formach pracy z ciałem np. w treningu sportowym, rehabilitacji itp. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym. DLA KOGO: w pierwszej kolejności dla osób będących absolwentami kursu…

Czytaj dalej

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo, niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Szkolenie obejmuje 84 godziny, w tym 24 godzin teorii i 60 godzin praktyki. Kurs realizowany w Piasecznie w RH FITNESS Studio Treningu Personalnego. Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Plan Szkolenia: Teoria  (24 godz) – Wprowadzenie  i omówienie kursu – Definicja i rola trenera personalnego – Psychologia w treningu personalnym – Anatomia i Fizjologia – Wywiad z klientem- ocena zdrowia – Test sprawności fizycznej klienta – Bezpieczeństwo klienta na treningu – Podstawowy kurs pierwszej pomocy – Dieta i suplementacja – Sprzedaż – Dobór ćwiczeń i intensywności treningu do określonego somatotypu – Teoria i podstawy treningu siłowego i funkcjonalnego   Praktyka (60 godz) – Prawidłowa rozgrzewka – Jakich unikać ćwiczeń w treningu personalnym – Układanie planów treningowych dostosowanych do…

Czytaj dalej

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo, niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Szkolenie obejmuje 72 godziny, w tym 16 godzin teorii i 56 godzin praktyki. Kurs prowadzony przez Patryka Wiśniewskiego. Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Program: Wprowadzenie do terapii manualnej Miednica – anatomia Diagnostyka różnicowa – testy kliniczne Kość krzyżowa Badanie ustawienia talerzy biodrowych Palpacja miednicy Techniki chiropraktyczne i osteopatyczne Odcinek lędźwiowy kręgosłupa – anatomia Diagnostyka różnicowa – testy kliniczne Techniki repozycyjne Odcinek piersiowy kręgosłupa – anatomia Diagnostyka różnicowa ustawienia kręgów piersiowych Badanie żeber Techniki repozycyjne kręgów piersiowych i żeber Odcinek szyjny kręgosłupa – anatomia Badanie palpacyjne pierwszego kręgu szyjnego Badanie palpacyjne drugiego kręgu szyjnego Badanie pozostałych kręgów szyjnych Techniki ogólne i techniki specjalne Stawy obwodowe – kończyna górna Badanie stawów barkowych , łokciowych i nadgarstka Diagnostyka różnicowa Techniki…

Czytaj dalej

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo, niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Szkolenie od podstaw: 124 godziny zajęć, program „Płatnik”. Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Program: A. MODUŁ KADROWY I. Podstawowe zasady prawa pracy II. Zatrudnienie pracowników III. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy IV. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika V. Czas pracy VI. System czasu pracy VII. Szczególne uwarunkowania czasu pracy VIII. Nieobecności w pracy IX. Urlopy pracownicze X. Urlopy pracownicze – odrębne przepisy XI. Zasady zatrudniania cudzoziemców XII. Wynagrodzenie za pracę XIII. Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy XIV. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń XV. Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze XVI. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa XVII. Rozwiązywanie umów o…

Czytaj dalej

Kurs w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Kurs od podstaw: 120 godzin zajęć, Symfonia F-K. Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Program: I. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO (32 godziny) 1. Elementy ordynacji podatkowej i ustawy karno-skarbowe 2. Podatek od towarów i usług w świetle prawa podatkowego 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) II. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI (KSIĘGOWY) (56 godzin) 1. Podstawy rachunkowości 2. Sprawozdanie finansowe 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych 4. Ewidencja środków pieniężnych 5. Ewidencja rozrachunków 6. Ewidencja aktywów trwałych jednostki 7. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń 8. Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych 9. Ewidencja kapitałów własnych jednostki 10. Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie 11. Szczególne przypadki ewidencyjne 12. Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa…

Czytaj dalej

10/16