KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH KLUCZEM DO RYNKU PRACY

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i kompetencji językowych z zakresu znajomości języka angielskiego 360 osób (173K i 187M) z terenu woj. mazowieckiego do 08.2017. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego, pozwalających na uzyskanie kompetencji językowej na poziomie A, B lub C. Stopień kompetencji językowych jest określony na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Realizacja projektu wśród osób dorosłych przyczynia się do popularyzacji idei „life-long learning” (uczenia się przez całe życie), tak bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

KURS „MASAŻ W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU”- KURS MASAŻU GŁĘBOKICH TKANEK MIĘKKICH

Kurs „Masaż w służbie społeczeństwu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest w 100% bezpłatny dla uczestników. Obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne z zastosowania masażu głębokich tkanek miękkich w terapii i profilaktyce w najczęściej spotykanych obecnie schorzeń cywilizacyjnych.
Szkolenia skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów rekreacji ruchowej, pielęgniarek, położnych, dul, psychoterapeutów, osób zajmujących się promocją zdrowia, pracowników szpitali, przychodni, domów opieki, sanatoriów i innych miejsc zajmujących się opieką medyczną, profilaktyką i promocją zdrowia – obejmie osoby pracujące lub chcące podjąć zatrudnienie w sektorze medycznym, posiadające doświadczenie jako masażysta lub fizjoterapeuta.
Do projektu przyjmujemy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie lub deklaracja zatrudnienia w branży medycznej.

Zapraszamy na stronę projektu http://kursmasazu.mgsd.pl/

Czas na zmiany – program aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach (I)

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu oraz ich aktywizacja zawodowa do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

W celu osiągnięcia założeń projektu, zaplanowano w jego ramach:
1. Spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym
2. Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych/interpersonalnych
3. Szkolenia i kursy zawodowe zwiększające kwalifikacje, zakończone egzaminem
4. Pośrednictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu odpowiednich ofert pracy

Do udziału w projekcie zapraszamy 100 osób (65 kobiet, 35 mężczyzn) w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących w woj. śląskim, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym:
54 os. bezrobotne (33 kobiety, 21 mężczyzn – w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych: 8 kobiet, 4 mężczyzn)
46 osób biernych zawodowo (32 kobiety, 14 mężczyzn).

Zapraszamy do składania ofert:

 

KURS „ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”- SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNIK JOGI W PROFILAKTYCE ZDROWIA

Kurs „Zdrowe społeczeństwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest w 100% bezpłatny dla uczestników. Obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu zastosowania technik jogi w terapii i profilaktyce najczęściej spotykanych obecnie schorzeń cywilizacyjnych.
Szkolenia skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów rekreacji ruchowej, pielęgniarek, położnych, dul, psychoterapeutów, osób zajmujących się promocją zdrowia, pracowników szpitali, przychodni, domów opieki, sanatoriów i innych miejsc zajmujących się opieką medyczną, profilaktyką i promocją zdrowia – obejmie osoby pracujące lub chcące podjąć zatrudnienie w sektorze medycznym.
Do projektu przyjmujemy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie lub deklaracja zatrudnienia w branży medycznej.

Ostatni dzień w którym trwa postępowanie nr ZK/1/2016/4835. Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych. Poniżej zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1Załącznik nr 2

Zapraszamy na stronę projektu http://kursjogi.mgsd.pl/