Rozeznanie rynku w ramach projektu „Zaprojektuj SIEBIE”

Logotypy UE

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pt. „Zaprojektuj SIEBIE” (umowa nr RPMA.09.01.00-14-8236/17). Aktualnie prowadzimy postępowania rozeznania rynku na realizację:

  1. Wsparcia psychologicznego – rozeznanie rynku
  2. Warsztatów umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej – rozeznanie rynku
  3. Doradztwa zawodowego (diagnoza uczestników projektu) oraz jobcoachingu/doradztwa zawodowego w zakresie pośrednictwa pracy – rozeznanie rynku

Rozpatrujemy oferty przesłane do 11 lutego 2019 roku.