Kontakt

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza
Kajetan Kisielewski Marcin Czyż s.c.

Al. Jerozolimskie 99/58
02-001 Warszawa

NIP: 525−244−00−20
REGON: 141632475

Adresy email i numery telefonów

mgsd@mgsd.pl
kajetan.kisielewski@mgsd.pl
marcin.czyz@mgsd.pl

tel. (+48 22) 394 91 28
fax: (+48 22) 435 85 87

tel. komór­kowy
(+48) 608 670 001 – Kajetan Kisielew­ski
(+48) 603 110 896 – Mar­cin Czyż

Numer rachunku ban­kowego, mBank

29 1140 2004 0000 3402 5734 5010

Główny Specjalista ds. Funduszy UE- Witold Świderski witold.swiderski@mgsd.pl