O firmie

Istniejemy na rynku od 2007 roku. Dotychczas przeprowadziliśmy 21 projektów szkoleniowych,
w czasie których przeszkoliliśmy ponad 1500 osób. Do tej pory pozyskaliśmy dla naszych Klientów na realizację projektów łączną kwotę 74 806 689,92 zł, w tym na projekty miękkie 26 236 879,92 zł oraz na projekty inwestycyjne 48 569 810,00 zł.

Osoby tworzące firmę jak i z nią współpracujące, cechuje profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Konsultanci, doradcy i trenerzy na co dzień pracują jako pracownicy naukowi, pracow­nicy administracji pań­stwowej i samorządowej, są absol­wentami renomowanych wyż­szych uczelni, stypen­dy­stami międzynarodowych programów naukowo-badawczych, a przede wszystkim doświad­czonymi prak­tykami ze stażem w wielu krajowych i międzynarodowych fir­mach.