Realizowane projekty

Logotypy UE

Aktualnie realizujemy projekt kierowany do osób nieaktywnych zawodowo i osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł projektu – GOTOWI NA ZMIANY

Cel projektu – Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, zamieszkałych na terenie Miasta St. Warszawy.

W ramach projektu proponujemy uczestnikom indywidualne i grupowe formy wsparcia, w tym:

  • Diagnoza potrzeb uczestników /uczestniczek

– indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym

– indywidualne spotkanie z psychologiem

  • Blok aktywizacji zawodowej

– wsparcie grupowe: szkolenia z zakresu kompetencji miękkich / społecznych

– indywidualne spotkania: coaching

  • Warsztaty umiejętności wychowawczych

– warsztaty obejmują 30 godzin pracy

  • Kursy zawodowe

– szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami

  • Staże zawodowe

płatne staże trwające 3 miesiące

pośrednictwo pracy

  • Pośrednictwo zawodowe

– indywidualne wsparcie doradcy zawodowego/jobcoacha w procesie poszukiwania zatrudnienia

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

W projekcie gwarantujemy:

·       Zwrot kosztów dojazdu

·       Obiady i serwis kawowy na zajęciach grupowych

·       Płatne staże (od 997,40 zł/miesięcznie)

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r.

Kontakt:

  • Zespół ds. Realizacji Projektów                   530 917 012