Czas na zmiany!

Działanie: 7.1: Aktywna integracja.

Lokalizacja: wybrane gminy województwa wielkopolskiego.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 lipca 2021 roku, zakończenie 30 czerwca 2023 roku.

Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0033/19

Czas na zmiany!. Projekt UE ukierunkowany na zwiększenie  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wybrane gminy województwa wielkopolskiego.

 Cel projektu


Celem głównym projektu „Czas na zmiany!’’ jest zwiększenie  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wybrane gminy woj. wielkopolskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem realizowanym w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji do 30.06.2023r.

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 216 osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia, zamieszkujące wybrane gminy województwa wielkopolskiego (w tym gminy: Chodzież, Margonin, Szamocin, Krzyż Wielkopolski, Kiszkowo, Granowo, Wielichowo, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Grodziec, Kleczew, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Mikstat, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Dobrzyca, Gizałki, Bojanowo, Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Dolsk, Malanów, Mieścisko, Damasławek, Gołańcz, Wapno, Miłosław, Pyzdry, Jastrowie, Okonek, Tarnówka. 

Działania zaplanowane do realizacji


OPIS DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH WSKAZANYCH ZADAŃ:

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań:

Etap I –  Rekrutacja i określenie ścieżki integracji społeczno-zawodowej

Etap II – Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych

Etap III – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Etap IV – Szkolenia zawodowe

Etap V –  Indywidualne poradnictwo zawodowe

Etap VI – Indywidualne pośrednictwo pracy

Etap VII – Staże zawodowe

Dokumenty – umowy i oświadczenia


Oświadczenie uczestnika projektu

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Arkusz diagnostyczny badający potrzeby osób niepełnosprawnych

Porozumienie o przystąpieniu do udziału w projekcie

Umowa określająca sposób aktywizacji społeczno-zawodowej

Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności

Załącznik nr 2: Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie i pouczenie o odpowiedzialności

Załącznik nr 3: Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Załącznik nr 4: Zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu

 Szkolenia i warsztaty


Warsztaty – Grupa: 3 ,,Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych’’

Termin: 17.-18.02.2022r.

Miejsce: 62-650 Kłodawa,   Aleje Kościeszki 5, godziny:   8.30 – 15.00  Liczba osób: 8

Warsztaty  – Grupa: 3 ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’

Termin: 20.-21.02.2022r.

Miejsce: 62-650 Kłodawa, Aleje Kościuszki 5,  godziny:  8.30- 13.30   Liczba osób: 8

Warsztaty – Grupa: 4 ,,Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych’’

Termin: 14.03.-15.03.2022r.

Miejsce: 62-510  Konin,  ul. Powstańców Wlkp. 16,  godziny:   8.30 – 15.00  Liczba osób: 11 osób

Szkolenie – Grupa: 3 ,,Pracownik administracyjno-biurowy’’

Termin: 16.03.-01.04.2022r.

Miejsce: 62-510  Konin,  ul. Powstańców Wlkp. 16, godziny: 9.00-15.30 Liczba osób: 11 osób

Warsztaty  – Grupa: 4 ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’

Termin: 04.04.-05.04.2022r.

Miejsce: 62-510  Konin,  ul. Powstańców Wlkp. 16, godziny: 8.30-13.30 Liczba osób: 11 osób

Warsztaty – Grupa: 5 ,,Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych’’

Termin: 14.06. – 15.06.2022r.

Miejsce: 62-613 Osiek Wielki, Osiek Wielki 133, godziny: 8.30 – 15.00  Liczba osób: 12 osób

Szkolenie – Grupa: 4 ,,Technik prac biurowych’’

Termin: 20.06. – 06.07.2022r.

Miejsce: 62-613 Osiek Wielki, Osiek Wielki 133, godziny: 8.30 – 15.00  Liczba osób: 12 osób

Warsztaty  – Grupa: 5 ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’

Termin: 07.07. – 08.07.2022r.

Miejsce: 62-613 Osiek Wielki, Osiek Wielki 133, godziny: 8.30 – 13.30  Liczba osób: 12 osób

Warsztaty – Grupa: 6 ,,Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych’’

Termin: 20.06.-21.06.2022r.

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6, godziny:  8.30 – 15.00  Liczba osób: 10 osób

Szkolenie – Grupa: 5 ,,Obsługa klienta z elementami pracy biurowej’’

Termin: 22.06. – 11.07.2022r.

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6,  godziny: 8.00 – 14.30  Liczba osób: 10 osób

Warsztaty  – Grupa: 6 ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’

Termin: 12.07. – 13.07.2022r.

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6,  godziny: 8.30 – 13.30  Liczba osób: 10 osób

Warsztaty – Grupa: 7 ,,Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych’’ 

Termin: 12.09.-13.09.2022r. 

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6,  8.30 – 15.00  Liczba osób: 12 osób 

Szkolenie – Grupa: 6 ,,Obsługa klienta z elementami pracy biurowej’’ 

Termin: 14.09. – 30.09.2022r. 

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6,  8.00 – 14.30  Liczba osób: 12 osób 

Warsztaty  – Grupa: 7 ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’ 

Termin: 03.10. – 04.10.2022r. 

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6,  8.30 – 13.30  Liczba osób: 12 osób

Warsztaty – Grupa: 9 ,,Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych’’ 

Termin: 24.10.-25.10.2022r. 

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6,  8.30 – 15.00  Liczba osób: 13 osób 

Szkolenie – Grupa: 7 ,,Pracownik biurowy z elementami kadr i płac’’ 

Termin: 26.10. – 16.11.2022r. 

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6,  8.00 – 14.30  Liczba osób: 13 osób 

Warsztaty  – Grupa: 9 ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’ 

Termin: 17.11. – 18.11.2022r. 

Miejsce: 62-32 Miłosław, ul. Różowa 6,  8.30 – 13.30  Liczba osób: 13 osób

Warsztaty – Grupa: 14 ,,Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych’’ 

Termin: 04.01.-05.01.2023r. 

Miejsce: 62-320 Miłosław, ul. Różowa 6,  godziny: 8.30-15.00 Liczba osób: 12 osób 

Szkolenie – Grupa: 11 ,,Pracownik obsługi biura’’ 

Termin: 09.01.-25.01.2023r. 

Miejsce: 62-320 Miłosław, ul. Różowa 6,  godziny: 8.00-14.30 Liczba osób: 12 osób 

Warsztaty  – Grupa: 14 ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’ 

Termin: 26.01.-27.01.2023r. 

Miejsce: 62-320 Miłosław, ul. Różowa 6,  godziny: 8.00-13.00 Liczba osób: 12 osób

KONTAKT Z BIUREM  PROJEKTU

ul. Spółdzielców 85A

62-510 Konin

Tel. 601 189 927