Zakończone Projekty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)  – Działanie 8.1.1

1) „Profesjonalny kelner – kursy kelnerskie i sommelierskie” – województwo mazowieckie

Forma zajęć: wykłady i warsztaty

Celem głównym projektu pt. „Profesjonalny kelner – kursy kelnerskie i sommelierskie” jest podniesienie
i dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie sztuki kelnerskiej i sommelierskiej do wymogów regionalnego rynku gastronomicznego i turystycznego.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dorosłe osoby zamieszkałe i zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego, z wykształceniem co najwyżej średnim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Liczba uczestników: 120 osób
Okres realizacji: 01.08.2011 – 31.03.2013
Szczegółowe informacje: www.kelnerski.mgsd.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)  – Działanie 6.1.1

2) „Aktywni po czterdziestce – program aktywizacji dla osób 45+” – województwo mazowieckie

Zakres merytoryczny: warsztaty aktywizacyjno – kompetencyjne oraz kurs do wyboru w ramach projektu:
– kurs wizażu
– asysta w starości
– abc przedsiębiorczości

Celem projektu jest poprawienie sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po 45 roku życia, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez warsztaty i kursy z wybranej tematyki. Projekt adresowany jest do osób z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Naszym uczestnikom zapewniamy 110 godzin zajęć, oferujemy również stypendia szkoleniowe, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz opiekę nad osobą zależną.

Liczba uczestników: 140 osób

Okres realizacji: 01.05.2011 – 31.10.2012

Szczegółowe informacje: www.45plus.mgsd.pl

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Działanie 2.1

3) Innowacyjne techniki pracy z ciałem” – województwo mazowieckie

Zakres merytoryczny: joga

Celem głównym projektu było podniesienie i dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 60 pracujących osób dorosłych – mieszkańców woj. mazowieckiego w zakresie nowych technik pracy z ciałem w oparciu o system ćwiczeń jogi – do wymogów regionalnego rynku pracy. Uczestnikami projektu byli przede wszystkim fizjoterapeuci, lekarze, nauczyciele wychowania fizycznego, jogi, wychowania przedszkolnego, instruktorzy tańca, rekreacji ruchowej, fitnessu, trenerzy sportu, pielęgniarki prowadzące szkoły rodzenia, psychoterapeuci.

Liczba uczestników: 60

Okres realizacji: 2009

Wartość projektu: 195.200 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)  – Działanie 8.1.1

4) „Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej” – województwo pomorskie

Zakres merytoryczny: nauka o winie

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług gastronomiczno-turystycznych poprzez przeprowadzenie szkoleń sommelierskich dla pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej w Trójmieście. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które pracują z winem lub które mają zamiar zajmować się winem
w przyszłości. Kurs jest na poziomie elementarnym/średnim. Został zaprojektowany tak, żeby szczegółowo wprowadzić i omówić najważniejsze zagadnienia dotyczące wina w gastronomii i handlu.

Liczba uczestników: 40 osób

Okres realizacji: 01.09.2010 – 28.02.2011

Projekt zawiera pomoc publiczną i w związku z tym jest w 80% finansowany ze środków UE i budżetu państwa.
20% wartości kursu pokrywa pracodawca wysyłający na kurs uczestnika.

Szczegółowe informacje: www.sommelierski.mgsd.pl

5) „Asysta w starości odpowiedzią na wyzwania czasów” – województwo wielkopolskie

Zakres merytoryczny: pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem projektu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne uczestników do pełnienia roli opiekuna osób starszych w ośrodkach opieki oraz w domu klienta, a także przygotowanie opiekunów do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych. Realizacja problemu miała również na celu kompleksowe podejście do problemu starości.

Liczba uczestników: 150

Okres realizacji: 01.08.2008 – 31.12.2009

Wartość projektu: 487.100 zł

www.asystawstarosci.mgsd.pl

6)„Równość poprzez komunikację – kurs języka migowego” – województwo pomorskie

Zakres merytoryczny: język migowy

Celem projektu był rozwój pracowników w regionie, którzy w swojej pracy zawodowej mają styczność ze środowiskiem osób głuchoniemych poprzez nabycie praktycznej umiejętności komunikowania się w języku migowym. Uczestnikami projektu byli przede wszystkim pracownicy instytucji użyteczności publicznej, szkół i przedszkoli oraz logopedzi.

Liczba uczestników: 60 osób

Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.07.2010

Wartość projektu: 419.410 zł

www.komunikacja-pomorze.mgsd.pl

7)„Równość poprzez komunikację – kurs języka migowego” – województwo lubelskie

Zakres merytoryczny: język migowy

Cel projektu był analogiczny do opisanego wyżej projektu realizowanego na terenie województwa pomorskiego. W projekcie tym nie uczestniczyli logopedzi.

Liczba uczestników: 45 osób

Okres realizacji: 01.09.2009 – 30.06.2010

Wartość projektu: 222.530 zł

www.komunikacja-lubelskie.mgsd.pl

8)„Innowacyjne techniki masażu Spa & wellness” – województwo mazowieckie

Zakres merytoryczny: techniki masażu

Celem projektu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne uczestników do pełnienia roli masażysty lub terapeuty oraz do osiągnięcia większej pewności siebie w kontekście rozwoju własnej kariery zawodowej. Uczestnicy na szkoleniu poznali następujące rodzaje masaży: masaż relaksujący pałeczkami bambusowymi, masaż energetyzujący kulkami yang-yin, masaż detoksykująco-wyszczuplający z kamieniami wacapou oraz masaż ujędrniający z polinezyjskimi miskami kokosowymi.

Liczba uczestników: 64 osób

Okres realizacji: 01.04.2009 – 28.02.2010

Wartość projektu: 428.194 zł

www.masaze-mazowsze.mgsd.pl

 

9)„Podwyższenie kwalifikacji – szansą na lepsze jutro” – województwo mazowieckie

Zakres merytoryczny: kursy tańca/taniec

Celem projektu było podniesienie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych przez przede wszystkim pracowników gminnych i powiatowych ośrodków kultury, którzy na co dzień zajmują się w pracy zawodowej kulturą taneczną. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie trzech form tańca: taniec nowoczesny, tańce latynoamerykańskie i taniec towarzyski.

 

Liczba uczestników: 60 osób

Okres realizacji: 01.07.2009 – 31.07.2010

Wartość projektu: 550.966 zł

www.taniec-mazowsze.mgsd.pl

 

10)„Innowacyjne techniki masażu Spa & wellness” – województwo łódzkie

Zakres merytoryczny: techniki masażu

Celem projektu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne uczestników do pełnienia roli masażysty lub terapeuty oraz do osiągnięcia większej pewności siebie w kontekście rozwoju własnej kariery zawodowej. Uczestnicy na szkoleniu poznali następujące rodzaje masaży: tonizująco-odżywiający masaż czekoladą, relaksujący masaż orientalny ciepłymi olejkami, egzotyczny masaż kokosowy oraz orientalny masaż stóp.

Liczba uczestników: 64 osób

Okres realizacji: 01.12.2009 – 31.10.2010

Wartość projektu: 434.974 zł

www.masaze-lodzkie.mgsd.pl

 

11)„Kreator wizerunku – szkolenia wizażu” – województwo mazowieckie

Zakres merytoryczny: wizaż, kreowanie wizerunku

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w dziedzinie kosmetologii i wizażu oraz kreowaniu wizerunku. Projekt jest skierowany przede wszystkim do pracujących w dziedzinach wizażu i kosmetologii osób dorosłych.

Liczba uczestników: 120 osób

Okres realizacji: 01.08.2010 – 31.10.2011

Szczegółowe informacje: www.wizaz.mgsd.pl

12) „Zdrowa kuchnia – zdrowe społeczeństwo” – województwo mazowieckie

Zakres merytoryczny: kurs gotowania (zdrowa i zbilansowana kuchnia)

Celem głównym projektu jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie umiejętności kulinarnych polegających na przygotowaniu zdrowej i zbilansowanej kuchni. Celami szczegółowymi są: wykształcenie u uczestników umiejętności sporządzania potraw, posługiwania się normami obowiązującymi w zbiorowej gospodarce żywnościowej oraz tworzenia zróżnicowanego zdrowego menu dla dzieci i młodzieży, a także osiągnięcie większej pewności siebie w kontekście rozwoju własnej kariery zawodowej. Do uczestnictwa w projekcie serdecznie zapraszamy pracujące w Warszawie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. Pierwszeństwo w dostępie do projektu będą miały osoby powyżej 45 roku życia.

Liczba uczestników: 160 osób

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.03.2012

Szczegółowe informacje: www.zdrowakuchnia.mgsd.pl

13) „Równość poprzez komunikację – kursy języka migowego” – województwo mazowieckie

Forma zajęć: wykłady i warsztaty
Celem głównym projektu pt. „Równość poprzez komunikację – kursy języka migowego” jest nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem migowym oraz komunikacji z osobami niesłyszącymi. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację profesjonalnych kursów języka migowego oraz warsztatów umiejętności „miękkich”.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dorosłe osoby pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego, w szczególności nauczyciele, pracownicy użyteczności publicznej lub osoby, które w swojej profesji mają styczność z osobami niesłyszącymi.
Liczba uczestników: 120 osób
Okres realizacji: 01.08.2011 – 30.09.2012
Szczegółowe informacje: www.migowy.mgsd.pl