Czas na zmiany – program aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach (I)

Czas na zmiany – program aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach (I)

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu oraz ich aktywizacja zawodowa do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

W celu osiągnięcia założeń projektu, zaplanowano w jego ramach:
1. Spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym
2. Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych/interpersonalnych
3. Szkolenia i kursy zawodowe zwiększające kwalifikacje, zakończone egzaminem
4. Pośrednictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu odpowiednich ofert pracy

Do udziału w projekcie zapraszamy 100 osób (65 kobiet, 35 mężczyzn) w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących w woj. śląskim, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym:
54 os. bezrobotne (33 kobiety, 21 mężczyzn – w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych: 8 kobiet, 4 mężczyzn)
46 osób biernych zawodowo (32 kobiety, 14 mężczyzn).

Zapraszamy do składania ofert: