Jak pracujemy

W ramach działalności doradczej oferujemy pomoc w:

 • wypracowaniu koncepcji planowanego działania,
 • dobraniu programu i działania, z którego można otrzymać wsparcie,
 • przy­gotowaniu wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami,
 • sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych,
 • ocenie merytorycznej projektu,
 • wypracowywaniu kon­cep­cji projektowych,
 • organizacji struk­tury zarządzania projektami,
 • tworzeniu partnerstw projektowych,
 • realizacji i roz­liczaniu projektu.

Współpraca z Klientami obejmuje kilka etapów:

 • I etap – analiza planowanego przedsięwzięcia, ocena możliwości pozyskania środków,
 • II etap – stworzenie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji aplikacyjnej,
 • III etap – przeprowadzenie projektu przez procedurę konkursową,