Rozeznanie rynku do projektu „Rozwój drogą do sukcesu” nr RPMA.09.01.00-14-7959/17

Rozeznanie rynku do projektu „Rozwój drogą do sukcesu” nr RPMA.09.01.00-14-7959/17

 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację warsztatów umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej do projektu pt. „Rozwój drogą do sukcesu” nr RPMA.09.01.00-14-7959/17:

Rozeznanie rynku warsztaty