„Elementy prawa pracy dla każdego”

Dla przetrwania kryzysu gospodarczego pracodawcy uciekają się do różnych sposobów obejścia przepisów prawa pracy przy nawiązywaniu stosunku zatrudnienia, jak też – znacznie częściej – przy rozwiązywaniu umów o pracę. Wiedza w zakresie podstawowych zasad prawa pracy oraz nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy pozwoli uczestnikom szkolenia wyeliminować nieprawidłowości w stosowaniu prawa oraz właściwie ocenić intencje pracodawcy i pracownika.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz rodzajami i sposobami zawierania i wypowiadania umów o pracę.

Korzyści:

  • Każdy uczestnik zapozna się z takimi obszarami jak: umowa o pracę
    w praktyce, dokumentowanie zatrudnienia, ustanie stosunku zatrudnienia, zwolnienia grupowe.
  • Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił ocenić ofertę pracy i warunki umowy o pracę
  • W czasie zajęć uczestnik rozwinie umiejętność ochrony swoich interesów w stosunku zatrudnienia
  • W trakcie szkolenia uczestnik pozyska niezbędną wiedzę dla potrzeb prawidłowego nawiązania stosunku zatrudnienia, określenia warunków pracy i sposobów ustania stosunku zatrudnienia

Terminy: do uzgodnienia

Czas trwania: I dzień /09:00-17:00 (proponowane godziny)

Trener: Mec. Małgorzata Kołbuk-aktywny prawnik z 28–letnim stażem zawodowym. W przebiegu pracy zawodowej doświadczenie zdobywała w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie, w Zespole Prawnym PAN, a od 1989 roku założyła własną spółkę prawa handlowego, funkcjonującą do 1997 roku pod firmą „Biuro Pomocy Prawnej MANA” Sp. z o.o., w której była prezesem zarządu. Obecnie zajmuje się szeroko rozumianym prawem gospodarczym i doraźnie sprawami cywilnymi. Występuje w procesach gospodarczych, cywilnych i z zakresu prawa pracy oraz świadczy rutynowe usługi prawnicze dla firm i osób fizycznych w indywidualnej kancelarii radcy prawnego.

Cena szkolenia:500 pln

W cenę wliczono:

  • materiały szkoleniowe;
  • certyfikat ukończenia szkolenia;
  • serwis kawowy, lunch;
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres:

mgsd@mgsd.pl,

dodatkowe informacje pod numerem

(22)3949128

Ilość miejsc ograniczona,

wypełnij formularz Newsletter, aby otrzymywać aktualne informacje