„Ochrona prawna pracowników przed dyskryminacją – mobbingiem w miejscu pracy”

Mobbing to stosunkowo nowe pojęcie w polskim prawie pracy. Rozróżnienie prawa pracodawcy do egzekwowania dyscypliny i poleceń służbowych oraz świadczenia pracy w sposób przez przełożonych oczekiwany od presji psychicznej wobec podległego pracownika jest trudne, gdyż nie wypracowano jeszcze ostrych kryteriów, które można byłoby zastosować w stosunkach zatrudnienia. Tym bardziej więc pożądanym jest zgłębianie wiedzy w tym przedmiocie, dla uniknięcia odpowiedzialności za działania, które w ocenie innych uchodzić mogą za wywieranie presji psychicznej i dyskryminowanie oraz w celu poznania mechanizmów obronnych przed tymi działaniami.

Celem szkolenie jest zapoznanie pracodawców i pracowników z zasadami prawa pracy w zakresie ochrony prawnej pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy.

Korzyści:

Uczestnik po szkoleniu będzie posiadał wiedzę z zakresu :

 • znajomości narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy
 • trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk

Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z dwóch części:

Część I – wykład

Część II – zajęcia praktyczne i dyskusja.

Program szkolenia:

Wykład:

 1. Podstawowe zasady prawa pracy.
 2. Dyskryminacja – pojęcie i praktyczne przykłady.
 3. Mobbing – pojecie i praktyczne przykłady.
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed mobbingiem
  i dyskryminacją w miejscu pracy.
 5. Środki ochrony prawnej pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem.
 6. Dyskryminacja i mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 7. Działalność Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego.

 

Dyskusja:

Przedstawienie przykładowych zachowań pracodawców i pracowników w warunkach zawierania umowy o pracę lub
w czasie realizacji zatrudnienia. Ocena uczestników szkolenia przedstawionych poszczególnych zachowań jako dyskryminujących lub nękających, poniżających czy ośmieszających. Dyskusja w przedmiocie sposobów unikania
i obrony przed prześladowaniem psychicznym.

Terminy: do uzgodnienia

Czas trwania: I dzień /09:00-17:00 (proponowane godziny)

Trener: Mec. Małgorzata Kołbuk-aktywny prawnik z 28–letnim stażem zawodowym. W przebiegu pracy zawodowej doświadczenie zdobywała w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie, w Zespole Prawnym PAN, a od 1989 roku założyła własną spółkę prawa handlowego, funkcjonującą do 1997 roku pod firmą „Biuro Pomocy Prawnej MANA”
Sp. z o.o., w której była prezesem zarządu. Obecnie zajmuje się szeroko rozumianym prawem gospodarczym i doraźnie sprawami cywilnymi. Występuje w procesach gospodarczych, cywilnych i z zakresu prawa pracy oraz świadczy rutynowe usługi prawnicze dla firm i osób fizycznych w indywidualnej kancelarii radcy prawnego.

Cena szkolenia:500 pln

W cenę wliczono:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • serwis kawowy, lunch;
 • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres:

mgsd@mgsd.pl,

dodatkowe informacje pod numerem

(22)3949128

Ilość miejsc ograniczona,

wypełnij formularz Newsletter, aby otrzymywać aktualne informacje