„Stres zawodowy – jak z nim funkcjonować efektywnie”

Stres jest nierozerwalną częścią zarówno życia zawodowego jak i osobistego. Praca zawodowa wymaga stałej mobilizacji, odpowiedzialności i terminowości, co wiąże się z nagromadzeniem sytuacji stresogennych. Umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z napięciem, amortyzuje negatywne skutki jego działania oraz sprzyja przekształcaniu stresu szkodliwego w efektywny.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak radzić sobie ze stresem i nauczyć się świadomego zarządzania swoimi emocjami.

 

KORZYŚCI:

 • Zwiększenie świadomości działania stresu i własnych reakcji na niego;
 • Rozpoznanie własnych zasobów pomagających w radzeniu sobie ze stresem;
 • Poznanie technik służących rozluźnieniu i relaksacji;
 • Poznanie strategii radzenia sobie z różnymi rodzajami stresów;

FORMA SZKOLENIA:

Warsztat – metoda pracy polegającą na uczeniu się poprzez własne doświadczenie. Zastosowane w nim aktywne metody pracy z grupą stwarzają okazję do przyjrzenia się sobie oraz zdobycia nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej.

Techniki pracy:

 • mini wykłady
 • burza mózgów
 • dyskusja
 • praca w grupach zadaniowych
 • praca indywidualna z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych
 • ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe i kinestetyczne
 • wizualizacje

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Diagnoza własnych reakcji na stres – cel: wykrywanie sygnałów przeciążenia, uświadomienie sobie własnych sposobów reagowania na sytuacje stresowe.

2.    Teoria na temat stresu –  cel: przekazanie i uporządkowanie wiedzy na temat stresu negatywnego i pozytywnego i jego wpływu na życie.

3.    Nabywanie nowych umiejętności – cel: zapoznanie z kilkoma technikami obniżającymi napięcie; organizacja czasu pracy, krótkie techniki relaksacyjne.

4.    Zaplanowanie wykorzystania nabytej wiedzy i doświadczeń z warsztatu w życiu zawodowym i osobistym – cel: poszukiwanie najlepszych dla siebie sposobów na odstresowanie, zaplanowanie małych zmian, poszukiwanie własnych zasobów odpornościowych.

Trener:Ewelina Zaleciło – szkoleniowiec, licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka, mgr resocjalizacji. Od ponad 9 lat prowadzi szkolenia, warsztaty psychoedukacyjne i wykłady dla firm i instytucji m.in z zakresu; psychologii stresu i wypalenia zawodowego, kontaktu z klientem, pracy z grupą, autoprezentacji.  Współpracowała m.in. z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Akademią Sztuk Pięknych, „Szkołą Trenerów Biznesu” Fundacji FRDL oraz Stowarzyszeniem OPTA.

Termin: do uzgodnienia

Czas trwania: I dzień /09:00-17:00 (proponowane godziny)

Cena szkolenia:350 pln

W cenę wliczono:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • serwis kawowy, lunch;
 • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres:

mgsd@mgsd.pl,

dodatkowe informacje pod numerem (22)3949128

Ilość miejsc ograniczona,