Szkolenia zamknięte

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza jest otwarta i elastyczna, pracuje bezpośrednio z Klientem, aby
w pełni rozpoznać jego potrzeby i wypracować optymalne rozwiązania.
Podczas współpracy zapewniamy :

• identyfikację potrzeb Klienta,
• realizację usług szkoleniowych zgodnych z określonymi przez Klienta wymaganiami,
• własne programy opracowane w zgodzie z najnowszymi trendami w nauce i biznesie.

W tworzeniu programów szkoleniowych odwołujemy się do realiów firmy Klienta, a nie wirtualnych zachowań zaaranżowanych na potrzeby szkolenia. Wierzymy, że szkolenia to szansa dla organizacji, ponieważ dzięki nim otwieramy dostęp do nieograniczonego potencjału człowieka.

Współpraca z Klientami obejmuje kilka etapów:

  • I etap analiza potrzeb Klienta (analiza potrzeb szkoleniowych, badanie potencjału pracowników),
  • II etap szkolenie (zaprojektowanie działań szkoleniowych, przygotowanie
    i przeprowadzenie szkolenia),
  • III etap ewaluacja (ewaluacja działań szkoleniowych),
  • IV etap konsultacje w celu stworzenia indywidualnego planu rozwoju.

W ramach szkoleń z zakresu „miękkich” kompetencji zajmujemy się takimi obszarami jak:

• Praca ze stresem,
• Zarządzanie emocjami,
• Obsługa klienta,
• Współpraca w zespole,
• Komunikacja,
• Autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne,
• Asertywność,
• Zarządzanie czasem,
• Motywacja,
• Negocjacje,
• Różnice kulturowe w biznesie.

Oferujemy również organizację następujących szkoleń „twardych” z zakresu:

• Zarządzania,
• Prawa,
• Funduszy europejskich,
• Pomocy publicznej,
• Księgowości,
• ABC Przedsiębiorczości,
• Podatków,
• Finansów,
• Rachunkowości dla osób fizycznych, przedsiębiorstw,

Poza wymienionymi szkoleniami dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin możemy stworzyć program szkoleniowy w odpowiedzi na Państwa potrzeby.Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie dotyczące tematyki oraz form i czasu trwania szkoleń. Na indywidualne życzenie Klienta możemy dostosować zakres tematyczny oraz poziom zaawansowania przekazywanej wiedzy lub stworzyć (w ramach naszych kompetencji) nowy temat szkolenia.