TRENER PERSONALNY

TRENER PERSONALNY

Logotypy UE

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Do projektu zapraszamy osoby:

  • bezrobotne,
  • bierne zawodowo,
  • niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Szkolenie obejmuje 84 godziny, w tym 24 godzin teorii i 60 godzin praktyki. Kurs realizowany w Piasecznie w RH FITNESS Studio Treningu Personalnego.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Plan Szkolenia:

Teoria  (24 godz)

– Wprowadzenie  i omówienie kursu

– Definicja i rola trenera personalnego

– Psychologia w treningu personalnym

– Anatomia i Fizjologia

– Wywiad z klientem- ocena zdrowia

– Test sprawności fizycznej klienta

– Bezpieczeństwo klienta na treningu

– Podstawowy kurs pierwszej pomocy

– Dieta i suplementacja

– Sprzedaż

– Dobór ćwiczeń i intensywności treningu do określonego somatotypu

– Teoria i podstawy treningu siłowego i funkcjonalnego

 

Praktyka (60 godz)

– Prawidłowa rozgrzewka

– Jakich unikać ćwiczeń w treningu personalnym

– Układanie planów treningowych dostosowanych do potrzeb klienta

– Treningi obwodowe

– Treningi stacyjne

– Treningi siłowe

– Treningi motoryczne

– Treningi z własnym ciężarem ciała

– Treningi funkcjonalne

– Elementy fizjoterapii w treningu personalnym

– Mobility

– Stretching

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne tutaj:

Regulamin Projektu

Umowa do projektu

zał 1 – Kwestionariusz Ankiety rekrutacyjnej

zał 2 – Porozumienie ostateczne projektu

zał 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Po wypełnieniu prosimy je dostarczyć pocztą lub osobiście do biura projektu:

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Al. Jerozolimskie 99 lok. 58

02-001 Warszawa

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach 9.00 -16.00

Tel: 530 917 012

E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl