Warsztaty umiejętności wychowawczych

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Logotypy UE

GOTOWI NA ZMIANY – REKRUTACJA TRWA 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.12.2019 r.Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

nr projektu RPMA.09.01.00-14-9650/17

Zapraszamy na warsztaty z umiejętności wychowawczych

Tematy podejmowane w trakcie warsztatów:
– ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci,
– nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich,
– zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród,
– zapoznanie rodziców z potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych sytuacjach,
– jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia z dziećmi.
Efekty warsztatów to:
– większa wiedza, kompetencje, umiejętności rodzicielskie,
– poprawa funkcjonowania rodzin pod względem dobrego pełnienia ról rodzicielskich,
– danie rodzicom umiejętności w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji,
– zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.
Każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu oraz w razie potrzeby opiekę nad dziećmi.

Warsztaty organizowane są w Centrum Warszawy w Hotelu Marriott. Podczas warsztatów zapewniamy przekąski i serwis kawowy.

Przed przystąpieniem do warsztatów umiejętności wychowawczych uczestnicy projektu odbędą spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem 2 godziny oraz 3 dniowe warsztaty umiejętności społecznych.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu na warsztaty oraz w razie potrzeby zwrot kosztów za opiekę nad dziećmi w godzinach odbywania się warsztatów umiejętności wychowawczych.

 Harmonogram warsztatów:

I grupa – piątki, godz. 16.30 – 21.00

 1. 8 listopada 2019
 2. 15 listopada 2019
 3. 22 listopada 2019
 4. 29 listopada 2019
 5. 13 grudnia 2019

II grupa – piątki, godz. 16.30 – 21.00

 1. 24 stycznia 2020
 2. 31 stycznia 2020
 3. 7 lutego 2020
 4. 21 lutego 2020
 5. 28 lutego 2020

Termin warsztatów kompetencji społecznych (soboty, godz. 9.00-15.00):

 1. 1 lutego 2020
 2. 8 lutego 2020
 3. 22 lutego 2020

III grupa – piątki, godz. 16.30 – 21.00

 1. 13 marca 2020
 2. 20 marca 2020
 3. 27 marca 2020
 4. 3 kwietnia 2020
 5. 17 kwietnia 2020

Termin warsztatów kompetencji społecznych (soboty, godz. 9.00-15.00):

 1. 21 marca 2020
 2. 28 marca 2020
 3. 18 kwietnia 2020
Całość dofinansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej. W sprawie rekrutacji zapraszam do kontaktu z
Joanną Jaworską
nr tel 530 917 012,
mail: biuroprojektu@mgsd.pl
Dokumenty do pobrania